Fenarimol

Sistemični fungicid s preventivnim i kurativnim osobinama. Suzbija krastavost, te pepelnicu jabuke, ruže, krastavaca i vinove loze. LD50 2500. S.O. = II ( preko 12% aktivne materije), inače III. Karenca: 7 dana krastavci, tikve, lubenice i dinje; 21 dan jabuke; 35 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 60168-88-9 (stereokemija nije određena) CIPAC br. 380

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2,4’-diklor-α-(pirimidin-5-il)benzhidril alkohol