Fenazakvin

Kontaktnog, snažnog početnog i dugotrajnog dejstva protiv crvenog voćnog pauka i lozine i koprivine grinje. Aktivna materija ometa disanje svih pokretnih oblika grinja. Ovicidno deluje i na letnja jaja. Upotreba: u voćnjacima jabuka i krušaka, kao i u vinogradima. Ne prskati tokom cvetanja. Na vinovoj lozi sme da se koristiti jedom pre i jednom posle cvetanja. U istom zasadu može da se koristi najviše 2 puta u razmaku dužem od 21 dan. LD50 134. S.O. = III (do 20% aktivne materije), inače = II. Karenca: 49 dana vinova loza; 35 dana jabuke, kruške.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid za primenu na ukrasnom bilju u stakleniku. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama,
  • rizik za operatere i osiguranje da uslovi za primenu uključuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu pčela i osiguranje da uslovi za primenu uključuju, kada je to svrsishodne, mere za smanjenje rizika.