Fenmedifam

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za upotrebu u kombinaciji s drugim aktivnim materijama u suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u mlađem razvojnom stadijumu. Za uspešno delovanje preparata potrebno je da 3-4 sata nakon prskanja ne bude padavina. LD50 8000. S.O. = III. Karenca: prema ograničenjima za druge aktivne materije u preparatima.

Spektar

(desmedifam + fenmedifem+etofumesat: 60 + 60 + 60 ml. u 1 l. )

Vrlo dobro djeluje na

Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Anchusa officinalis, Atriplex patula, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium spp., Chrysanthemum segetum, Datura stramonium, Echinochloa crus - galli, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Lamium spp., Lapsana communis, Mercurialis annua, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica, Viola arvensis (svi korovi u stadiju kotiledona do najviše 4 prava lista).

Ne učinkovit na

Agropyron repens, Digitaria spp., Echinochloa crus – galli, Matricaria spp., Setaria spp.

Uvjetno učinkovit na

Abutilon theophrasti, Anthemis arvensis, Cirsium arvense, Cynodon dactylon, Sonchus arvensis (svi korovi u stadiju kotiledona do najviše 4 prava lista).

Spektar

(desmedifam + fenmedifam + etofumesat:71 + 91 + 112 ml. u 1 l.)

Vrlo dobro djeluje na

Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus, Apera spica - venti, Atriplex patula, Avena fatua, Capsella bursa - pastoris, Chenopodium spp., Chrysanthemum segetum, Datura stramonium, Echinochloa crus - galli, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Lamium spp., Lapsana communis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica persica, Viola arvensis (svi korovi u stadiju kotiledona do najviše 4 prava lista).

Spektar (desmedifam + fenmedifam: 160 + 160 ml. u 1 l.)

Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Capsella bursa - pastoris, Chenopodium spp., Chrysanthemum segetum, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Solanum nigrum, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica.

Ne djelotvorno na

Galium spp., Matricaria spp., Polygonum aviculare, Vicia spp.

Spektar (desmedifam + fenmedifam: 80 + 80 ml. u 1 l. )

Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Anchusa officinalis, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Brassica campestris, Capsella bursa - pastoris, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Lamium spp., Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Xanthium strumarium.

Slabija učinkovitost na

Galium spp., Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Vicia spp.

Spektar (fenmedifam 165 ml. u 1 l.)

Anagallis arvensis, Anchusa officinalis, Atriplex spp., Brassica campestris, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Chrysanthemum segetum, Fumaria officinalis, Galeopsis spp., Galinsoga parviflora, Lamium spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Viola tricolor (do drugog pravog lista!)

Spektar (etofumesat + fenmedifam: 190 + 200 ml. u 1 l.)

Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Capsella bursa - pastoris, Chenopodium album, Chrysanthemum segetum, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persica.

Spektar (etofumesat 465 ml. u 1 l.)

Alopecurus myosuroides, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Apera spica - venti, Atriplex patula, Bromus spp., Capsella bursa - pastoris, Digitaria sanguinalis, Euphorbia helioscopia, Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa annua, Poa trivialis, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Setaria glauca, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Veronica persica.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 13684-63-4 CIPAC br. 77 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi) karbanilat 3-metoksikarbonilaminofenil 3 ‘-metilkarbanilat

Čistoća Min. 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.