Fenpropidin

Fungicid namenjen za suzbijanje bolesti na pšenici, ječmu, raži i tritikaleu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Archer Max EC Propikonazol + Fenpropidin Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 520 CAS br. 67306-00-7

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je, u uslovima primene, propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.