Flukvinkonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Heterociklički triazol kvinazolina. Suzbija uzročnike bolesti: na pšenici - Puccinia spp, Blumeria graminis, Septoria spp te smanjuje zarazu klasa s Fusarium vrstama, na šećernoj repi - Cercospora beticola i pepelnicu vinove loze. Za manje od pola sata biljka ga celog usvaja, pa nema opasnosti od ispiranja iznenadnim pljuskovima. LD50 112. S.O. = III. Karenca: 28 dana za jabuke.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Clarinet SC Flukvinkonazol + Pirimetanil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može jedino biti registrovano kao herbicid u usevu pirinča.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i radnike i osiguranje da je u uslovima primene uključeno nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, kada je to odgovarajuće,
  • izloženost potrošača ostacima metabolita triazola (TDMs) putem hrane,
  • rizik za ptice i sisare.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.