Folpet

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola, Rhizoctonia solani, Taphrina deformans, Venturia inaequalis i druge. LD50 10.000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke; 35 dana vinova loza (stone sorte); 42 dana (vinske sorte) vinove loze.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Folpan 80 WDG WG 80,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Folpan 50 WP WP 50,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Fantic F WP 3,75%
(Benalaksil) 48,00%
(Folpet)
Isagro /
AgroChem Maks
Forum Star WG 60,00%
(Folpet) 11,30%
(Dimetomorf)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Mikal flash WG 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil) 5,00%
(Fosetil-aluminijum)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Ridomil Gold Combi 45 WG WG 5,00%
(M - metalaksil) 40,00%
(Folpet)
Syngenta Agro d.o.o. /
Unichem Agro d.o.o. Syngenta Agro d.o.o.
Shavit F WP 1,50%
(Triadimenol) 70,00%
(Folpet)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Solofol WG 80,00%
(Folpet)
Belchim Crop Protection, Belgium /
Belchim Crop Protection SRB, Beograd Danon d.o.o.
Salomea 75 WG WG 5,00%
(Fosetil-aluminijum) 2,50%
(Folpet)
Biesterfeld /
Delta Agrar
Fantikal WP WP 5,00%
(Fosetil-aluminijum) 2,50%
(Folpet)
CNCCJC Kina /
BV Komerc
Shavit F 72 WDG WDG 7,00%
(Folpet) 0,20%
(Triadimenol)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Pergado F 45 WG WG 5,00%
(Folpet) 0,20%
(Mandipropamid)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Melody combi WP 5,63%
(Folpet) 0,90%
(Iprovalikarb)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Shure WG 6,00%
(Folpet) 1,13%
(Dimetomorf)
Sharda, India /
Shardaserb, Beograd
Sphinx extra WDG WDG 6,00%
(Folpet) 1,13%
(Dimetomorf)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Vincare WG 5,00%
(Folpet) 0,18%
(Bentiavalikarb-izopropil) 1,75%
(Bentiavalikarb)
Makhteshim Chemical Works, Israel /
Magan Yu Danon d.o.o.
Quadris max SC 5,00%
(Folpet) 0,94%
(Azoksistrobin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Fighter WG 8,00%
(Folpet)
Sharda, India /
Shardaserb, Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 133-07-3 CIPAC br. 75 2007/5/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(triklormetiltio)ft alimid

Čistoća ≥ 940 g/kg Nečistoće: perklormetilmerkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg ugljikov tetraklorid: n

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže folpet za druge namene, osim za ozimu pšenicu, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Dozvoljeni uslovi za primenu moraju da propisuju nošenje odgovarajuće opreme za  ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i organizama u zemljištu. Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika.