Fosetil

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim delovanjem. Suzbija plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim biljkama iz porodice bundeva (Cucurbitaceae), salati i hmelju. Ne deluje na plamenjaču krompira. LD50 5800. S.O. = III. Karenca: 4 dana krastavci; 14 dana glavičasta salata  (u polju i zaštićenom prostoru); 21 dan lubenica, dinja, bundeva i jezgričavo voće; 28 dana hmelj (preparat - Aliette Flash).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 15845-66-6 CIPAC br. 384 2006/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Etil hidrogen fosfonat

Čistoća ≥ 960 g/kg (izražen kao fosetil-Al)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkara.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.