Giberelini

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 GA4GA7 mešavina: 8030-53-3 CIPAC broj: Nije dodeljen

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.
DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.