Gvožđe fosfat

Koristi se za suzbijanje mnogih vrsta puževa golaća i drugih štetočina u jagodama, povrću, ukrasnom bilju, voćarstvu i ratarstvu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 10045-86-0 CIPAC broj: 629

Čistoća 990 g/kg

Posebne odredbe

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao moluskocid.