Hloridazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni, zemljišni - rezidualno - kontaktni preparat za suzbijanje jednogodišnjih semenskih širokolisnih korova u repi u periodu posle  setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja gajene biljke. Učinak u velikoj meri zavisi od vlage u zemljištu. Na korove deluje pri nicanju preko korenovog sistema ili preko lista kod primene u vegetaciji. Korovi su najosetljiviji u fazi nicanja. Dozu prilagoditi sadržaju humusa u zemljištu. S više od 2 para pravih listova delotvornost hloridazona se znatno smanjuje. Najbolje je  prskanje obaviti 3-5 dana pre nicanja repe na dobro pripremljenom zemljištu. Proizvođač ga preporučuje za upotrebu i u luku u više odvojenih rokova primene u smanjenim dozama. U slučaju propadanja useva odmah je dozvoljena setva šećerne repe i cvekle, a nakon najmanje 40 dana kukuruza i krompira. Ne sme se koristiti u postrnoj repi. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: 91 dan  šećerna i stočna repa. Lišće stočne repe sme da se koristi 70 dana posle tretiranja.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 1698-60-8 CIPAC broj: 111

Čistoća 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid, sa maksimalnom količinom primene na istoj površini 2,6 kg/ha svake treće godine.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se hloridazon primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi registracije, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika i program monitoringa u osetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda metabolitima B i B1.