Hlorotalonil

Jedan od najvažnijih kontaktnih fungicida širokog spektra dejstva i primenljiv u velikom broju kultura. Deluje preventivno inhibiranjem klijanja spora. LD50 > 10000. S.O.=. (Daconil 720) Karenca: 14 dana krompir, luk; 7 dana paradajz, celer, brokoli, kelj pupčar i karfiol; 28 dana vinova loza (vinske sorte), ribizla, ogrozd; 35 dana vinova loza (stone sorte); 4 dana za lubenice i dinje; 48 dana grašak (6 nedelja); 56 dana stočni bob (8 nedelja); OVP za breskvu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 1897-45-6 CIPAC broj: 288

Čistoća 985 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama
  • zaštitu podzemnih voda od hlorotalonila i njegovih metabolita R417888 i R611965 (SDS46851), ako se hlorotalonil primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za primenu uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.