Hlorpirifos

Insekticid namenjen za suzbijanje štetočina u zemljištu na nekim ratarskim i povrtarskim kulturama

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Primidex forte G 0,50%
(Hlorpirifos)
Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd Delta Agrar
Primidex 6.5 G G 0,50%
(Hlorpirifos) 0,15%
(Imidakloprid)
Celsius, Netherlands /
Magan Yu
Savanur EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Runel EC EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC 5,00%
(Cipermetrin) 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Agromarket /
Corelle D EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC 5,00%
(Hlorpirifos) 0,50%
(Alfa cipermetrin) 0,50%
(Zeta - cipermetrin)
Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW 2,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Alfa cipermetrin) 0,20%
(Zeta - cipermetrin)
Galenika Fitofarmacija /
Pyrinex super EC 4,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Bifentrin)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd Delta Agrar
Glowis CS CS 4,00%
(Hlorpirifos) 0,20%
(Bifentrin)
Gat Microencapsulation, A /
GAT
Vikofloss EC 4,80%
(Hlorpirifos)
Kingtai /
Smaragd oil, Novi Sad
Pyrinex 48 EC EC 4,80%
(Hlorpirifos)
Makhteshim /
Danon d.o.o.
Kozma EC 4,80%
(Hlorpirifos)
Agromarket /
Cyren 480 SC SC 4,80%
(Hlorpirifos)
Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Callifos 48 EC 4,80%
(Hlorpirifos)
Arysta LifeScience Corp. /
Agrovojvodina
Radar 300 EC EC 3,00%
(Hlorpirifos)
Galenika Fitofarmacija /
Radar 300 EW EW 3,00%
(Hlorpirifos)
Galenika Fitofarmacija /
Saturn 250 EC EC 2,50%
(Hlorpirifos)
Chemical Agrosava /
Pyrinex 25 CS CS 2,50%
(Hlorpirifos)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Pyrinex 10 G G 1,00%
(Hlorpirifos)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Saturn terra GR 0,75%
(Hlorpirifos)
Chemical Agrosava /
Saturn 7.5 GR GR 0,75%
(Hlorpirifos)
Chemical Agrosava /
Rovocid GR 0,75%
(Hlorpirifos)
Zaštita bilja, Niš /
Radar versus G G 0,75%
(Hlorpirifos)
Galenika Fitofarmacija /
Galition ekstra GR 0,38%
(Hlorpirifos)
Galenika Fitofarmacija /

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 2921-88-2 CIPAC broj: 221

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća zaštiti ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.