Hlorpirifos

Insekticid namenjen za suzbijanje štetočina u zemljištu na nekim ratarskim i povrtarskim kulturama

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Primidex forte G Hlorpirifos Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd Delta Agrar
Primidex 6.5 G G Hlorpirifos + Imidakloprid Celsius, Netherlands /
Magan Yu
Savanur EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Runel EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agro Care /
Agrointer
Nurelle D EC Cipermetrin + Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Arysta LifeScience Corp. /
AgroChem Maks
Konzul EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Anthocid D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Nanjing Baofen, China /
Agrolink Srbija
Despot EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Agromarket /
Corelle D EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Jiangsu Flag, China /
BV Komerc
Callifos super EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Zorka Klotild /
Savanur 220 EC EC Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Chemical Agrosava /
Konzul 220 EW EW Hlorpirifos + Alfa cipermetrin + Zeta - cipermetrin Galenika Fitofarmacija /
Pyrinex super EC Hlorpirifos + Bifentrin Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd Delta Agrar
Glowis CS CS Hlorpirifos + Bifentrin Gat Microencapsulation, A /
GAT
Vikofloss EC Hlorpirifos Kingtai /
Smaragd oil, Novi Sad
Pyrinex 48 EC EC Hlorpirifos Makhteshim /
Danon d.o.o.
Kozma EC Hlorpirifos Agromarket /
Cyren 480 SC SC Hlorpirifos Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Callifos 48 EC Hlorpirifos Arysta LifeScience Corp. /
Agrovojvodina
Radar 300 EC EC Hlorpirifos Galenika Fitofarmacija /
Radar 300 EW EW Hlorpirifos Galenika Fitofarmacija /
Saturn 250 EC EC Hlorpirifos Chemical Agrosava /
Pyrinex 25 CS CS Hlorpirifos Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Pyrinex 10 G G Hlorpirifos Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd
Saturn terra GR Hlorpirifos Chemical Agrosava /
Saturn 7.5 GR GR Hlorpirifos Chemical Agrosava /
Rovocid GR Hlorpirifos Zaštita bilja, Niš /
Radar versus G G Hlorpirifos Galenika Fitofarmacija /
Galition ekstra GR Hlorpirifos Galenika Fitofarmacija /

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 2921-88-2 CIPAC broj: 221

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća zaštiti ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.