Hlorpirifos-metil

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil–hlorpirifosa. Prikladan za integrisanu zaštitu. Deluje na jabukinog i breskvinog smotavca, grozdove moljce, leptira kupusara i kupusnog moljca, lisne vaši, lemu, repičinog sjajnika... Ne primenjivati za vreme cvetanja! LD50 1240. S.O. = III ( 2-50 %). Karenca: 21 dan za voćke, vinovu lozu, žitarice, kupusnjače; OVP za uljanu repicu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 5598-13-0 CIPAC broj: 486

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća zaštiti ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara i osiguranju da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.