Imazalil

Koristi se za tretiranje semena. Suzbija: Tilletia caries, Fusarium spp, Ustilago hordei, Ustilago nuda, Helminthosporium spp. Karenca: OVNP.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala;
  • akutnu izloženost potrošača putem hrane 
  • bezbednost operatera i radnika. Da bi se smanjila izloženost, odobreni uslovi za primenu moraju uključiti nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika,
  • obezbeđenje uspostavljanja odgovarajuće prakse upravljanja otpadom radi uklanjanja otpada preostalog posle primene, kao što je pšečišćavanje vode u sistemima za navodnjavanje i ispuštanje otpada od prerade. Sprečiti bilo kakvo slučajno ispuštanje. Da bi se otadne vode mogle ispustiti u kanalizacioni sistem mora biti obezbeđena prethodna procena rizika;
  • rizik za vodene organizme i zemljišne mikroorganizme, kao i na dugotrajni efekat na ptice i sisare koje se hrane semenom.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.