Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i tritikalea. Kao i druge aktivne materije iz ove grupe u korovskim biljkama izaziva inhibiciju sinteze aminokiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom, a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 nedelja od tretiranja. U jarim usevima se primenjuje od faze 3 lista do kraja busanja, a u ozimim od faze 3 lista do pojave lista zastavičara. Dva sata nakon prskanja preparati se u celosti nalaze u biljci i naknadne padavine nemaju uticaj na delotvornost. U slučaju propadanja useva, mogu da se poseju jara pšenica ili ječam 15 dana posle tretmana. Postoji i mogućnost setve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, spanać, paradajz i suncokret mogu da se seju godinu dana nakon upotrebe tog preparata. Nije namenjen primeni u postrnim žitaricama. U slučaju preoravanja kukuruz sme da se seje nakon 7 dana; suncokret, uljana repica, ječam, raž, pšenica i krompir nakon 3 meseca, a sve ostale kulture nakon 10 meseci. LD50 2678. S.O. = III. Karenca: OVP.

Sigurno i učinkovito suzbija od uskolisnih korova

Agrostis gigantea, Apera spica-venti, Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp., Poa annua, Poa trivialis

Od širokolisnih korova učinkovit na

Adonis spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Aphanes arvensis, Atriplex spp., Bifora radians, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Delphinium consolida, Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Helianthus annuus, Lamium spp., Malva spp., Matricaria spp., Medicago spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus spp., Spergula arvensis, Stachys annua, Stellaria media, Trifolium spp., Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., samonikla uljana repica

Spektar

(jodosulfuron + amidosulfuron + mefenpir dietil: 12, 5 + 50 + 125 g u 1 kg): Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Apera spica - venti, Aphanes arvensis, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense(u višoj dozi), Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Lamium spp., Matricaria chamomilla, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp. (u višoj dozi), Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Stachys annua, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., samonikla uljana repica

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda jodosulfuronom i njegovim metabolitima, ako se jodosulfuron primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.