Joksinil

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 86 CAS br. 13684-83-4

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se joksinil primenjuje zimi na vodene organizame.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.