Kletodim

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. Vrlo brzo se apsorbuje preko lista i prenosi kroz čitavu biljku, ubrzano se nakupljajući u meristemskim tkivima. Već jedan sat nakon primene ceo je u biljci, tako da nema opasnosti od ispiranja usled kiše. Zbog svoje niske toksičnosti i brze razgradnje u zemljištu minimalni su rizici od mogućnosti trovanja ljudi koji ga primenjuju, odnosno riba i podzemnih voda. Spada u inhibitore rasta meristema i biosinteze lipida. U osetljivim biljkama kletodim se vezuje za enzim acetil koenzim A karboksilazu odgovoran za sintezu lipida. Prvi simptomi koji se mogu uočiti na osetljivim biljkama su: zaustavljanje rasta (sedam dana nakon primene), tkiva u blizini meristema postaju smeđa i trunu, novoformirani listovi postaju žuti (hlorotični) i postepeno odumiru. Kako stariji listovi odumiru tako pokazuju promenu u boji od narandžaste, crvene do ljubičaste. Kletodim delotvorno suzbija podzemne i nadzemne delove trava čime sprečava njihovo ponovno nicanje. Tretiranje treba obaviti prema uputstvima, ali vodeći računa o tome da kulturna biljka ne pokrije trave i tako onemogući kontakt herbicida i lista (trava). Kod nas se primenjuje u: šećernoj repi, soji, suncokretu i krompiru. U svetu je registrovan i u velikom broju drugih kultura kao što su: lucerka, detelina, pamuk, lan, duvan, pasulj, grašak, šargarepa, celer, peršun, paštrnak, patlidžan, paradajz, beli i crveni luk, praziluk, salata, paprika, krastavci, tikvice, spanać, radič, ananas, dinja, vinova loza, malina. Sedam dana posle prskanja ne treba obavljati kultivaciju. U šećernoj repi se preporučuje tretman razdvojen u dva roka (split aplikacija). Najefikasniji je za vreme aktivnog rasta korova kada su u mlađem razvojnom stadijumu (jednogodišnje trave 3-5 listova, višegodišnje trave - 25 cm. Pirika - 25 cm i trska oko 50 cm ili 4-5 listova). U slučaju propadanja useva odmah mogu da se poseju šećerna repa i cvekla, a najmanje 40 dana nakon toga kukuruz i krompir. LD50 1360 za ženke i 1630 za mužjake. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 99129-21-2 CIPAC br.:508

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-[(E)-1-[(E)-3kloraliloksiimino]propil]-5-[2-(etiltio)propil]-3-hidroksicikloheks-2-enon

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara. Mora se osigurati da uslovi za primenu uključuju odgovarajuće mere za smanjenje rizika.