Klodinafop

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br: 683 CAS br: 114420-56-3

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.