Kvinoksifen

Erizificid s izraženim preventivnim dejstvom, sporog sistemičnog delovanja. Deluju kao inhibitori disanja mitohondrijama. Deluje i pomoću pare. Ne pokazuje unakrsnu rezistentnost s drugim grupama fungicida. Upotrebljava se u periodu od kraja cvetanja do zatvaranja grozdova. Ne primenjivati u dozama većim od maksimalno dozvoljenih. LD50 2000. S.O. = III. T - 0,5.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama. U osetljivim područjima, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika i monitoring program.