Lambda-cihalotrin

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – hlor vinilnom grupom. Suzbija štetočine u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, zatim krompirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrastovog smotavca, kukavičjeg suznika, mrazovca. S.O. = II, ispod 5,0 % = III. LD50 923 (aktivne materije 20 %). (Karate Zeon: Broj tretiranja: Na istoj površini i na istom zasadu krompira može da se koristi najviše jedanput, dok na ostalim kulturama, na kojima je odobrena primena najviše 2 puta u jednoj sezoni rasta i to u sledećim razmacima primene: kruška 21 dan razmaka; paprika, paradajz, patlidžan, spanać, krastavci, uljana repica 12 dana razmaka; praziluk, celer, grašak i pasulj mahunar 12-14 dana razmaka; kelj pupčar, zelje, rotkvica, pšenica, ječam, zob, raž, tritikale 14 dana razmaka; šećerna i stočna repa 10 dana razmaka. Karenca: 7 dana krastavci, paradajz (i u staklenicima), krompir; 14 dana ostalo povrće, osim lisnatog, voćke, šećerna repa; 21 dan lisnato povrće, duvan, hmelj, agrumi, vinova loza; 35 dana žitarice; 42 dana uljana repica.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 91465-08-6 CIPAC broj: 463

Čistoća 810 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji,, u skladu sa jedinstvenim načelima, mora se obratiti posebna pažnja na:

  • bezbednost operatera,
  • mogući uticaj na vodene organizme i neciljane zglavkare, uključujući i pčele i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključe mere za smanjenje rizika, 
  • rezidue u hrani, a naročito na njihovo akutno delovanje.