Mefenpir dietil

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Sekator OD OD 10,00%
(Amidosulfuron) 2,50%
(Jodosulfuron) 12,50%
(Mefenpir dietil) 2,50%
(Jodosulfuron-metil-natrijum)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.