Metaldehid

LD50 380. S.O = III. Na istoj površini sme da se koristi najviše 2 puta godišnje. Karenca: 14 dana za plodovito povrće; 21 dan za lisnato, mahunasto i korenasto povrće te zasade voća, OVP u ratarskim usevima. Na tretiranu površinu nije preporučljivo puštanje živine 7 dana posle tretmana.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 108-62-3 CIPAC br.: 62

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metaldehid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao moluskocid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i radnike,
  • izloženost potrošača putem hrane
  • akutni rizik i dugotrajni rizik za ptice i sisare.

U postupku registracije mora se utvrditi da li formulacija sadrži repelent za pse.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.