Metsulfuron metil

Metsulfuron-metil je rezidualni herbicid namenjen za suzbijanje mnogih širokolisnih korova. Odlikuje se izraženom translokacionom sposobnošću. Biljka ga usvaja preko lista, ali i zemljišta. Selektivnost u žitaricama se temelji na njegovoj brzoj razgradnji kod žitarica, ali i drugih jednogodišnjih graminea. Slabo je toksičan za ptice, ribe, pčele, kišne gliste i druge članove biocenoze. Razgradnja u zemljištu u velikoj meri zavisi od temperature zemljišta, sadržaja vlage, kiselosti zemljišta i sadržaja humusa. Razgradnja je brža u toplim, vlažnim i kiselim zemljištima. Ne izaziva kancerogene ili mutacione reakcije. Umereno iritira kožu. Nije sklon hidrolitičkoj razgradnji u zemljištima neutralne i alkalne reakcije. U nekim zemljama ga ne svrstavaju u grupu otrova. LD50 5000.O-ISO. Karenca: 42 dana žitarice.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 74223-64-6 EC br. 441 2000/80/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil-2-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) benzoat

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji,, u skladu sa jedinstvenim načelima, posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda i delovanje na vodene organizme. Mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.