Nikosulfuron

Sulfonilureja je efikasna u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i pojedinih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vreme tretiranja treba da ima 2-6 listova. Do setve sledeće kulture - ozimih žitarica treba da prođe najmanje 4 meseca, 8 meseci do setve jarih žitarica, 10 meseci do sejanja soje i pasulja, a 12 meseci do setve lucerke i drugih useva. Najčešće se koristi u kombinaciji sa: bentazonom, dikambom, bromoksinilom, atrazinom, 2,4-D i drugim aktivnim materijama. LD50 6000. S.O. = III. Upotrebu treba izbegavati ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organofosforni insekticidi. Karenca; 63 dana za merkantilni, a 35 za silažni kukuruz.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Motivell SC 4,00%
(Nikosulfuron)
ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Samson Extra 6 OD OD 6,00%
(Nikosulfuron)
ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Kelvin 40 SC SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Du Pont /
BASF
Talisman Ekstra OD 22,50%
(Sulkotrion) 2,50%
(Nikosulfuron)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Nicon 4 SC SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Jiangsu Agrochem Laboratory /
Agrolink Srbija
Collage OD 0,40%
(Tifensulfuron-metil) 6,00%
(Nikosulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Victus Duo WG 42,90%
(Nikosulfuron) 10,70%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Rinico WG 50,00%
(Nikosulfuron) 25,00%
(Rimsulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Cordus 75 WG WG 50,00%
(Nikosulfuron) 25,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Supermaize 75 WG WG 75,00%
(Nikosulfuron)
Luxembourg Israel /
Luxembourg Srbija
Siran 75 WG WG 75,00%
(Nikosulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Primero WG 75,00%
(Nikosulfuron)
Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Protivel 75 WG WG 75,00%
(Nikosulfuron)
Agro Care /
Agrointer Delta Agrar
Innovate/Milagro SC 24,00%
(Nikosulfuron)
Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Motivell Extra 6 OD OD 6,00%
(Nikosulfuron)
ISK Biosciences /
Vins 2000 Agromarket Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o.
Victus OD OD 4,00%
(Nikosulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Torpedo SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Kingtai /
Smaragd oil, Novi Sad
Talisman OD 4,00%
(Nikosulfuron)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Siran 40 SC SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Sinochem /
Agromarket
Samson SC 4,00%
(Nikosulfuron)
ISK Biosciences /
Vins 2000
Rincor SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Sharda Cropchem Limited /
Shardaserb, Beograd
Protivel 40 SC SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Agro Care /
Agrointer
Novotel SC 4,00%
(Nikosulfuron)
CNCCJC Kina /
BV Komerc
Nikosav SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Nikomark SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Shanghai Mio /
Agromarket
Nikar SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Agrovojvodina
Nicogan SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Nicostock SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Stockton d.o.o. /
Stockton, Beograd
Nicon 4 OD OD 4,00%
(Nikosulfuron)
Jiangsu Agrochem Laboratory /
Agrolink Srbija
Narval OD 4,00%
(Nikosulfuron)
Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Kruz 40 SC SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Biesterfeld /
Delta Agrar
Ikanos 40 OD OD 4,00%
(Nikosulfuron)
Nufarm /
Nuseed Srbija
Hemonik SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Agromarket /
Agromarket
Gat Motion 4 OD OD 4,00%
(Nikosulfuron)
GAT /
GAT
Agronic SC 4,00%
(Nikosulfuron)
Ningbo Synagrochem /
Agro Master Kragujevac
Arigo WG 36,00%
(Mezotrion) 12,00%
(Nikosulfuron) 3,00%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket
Elumis 105 OD OD 7,50%
(Mezotrion) 3,00%
(Nikosulfuron)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Principal Plus WG 55,00%
(Dikamba Na-so) 9,20%
(Nikosulfuron) 2,30%
(Rimsulfuron)
Du Pont /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 111991-09-4 CIPAC br. 709 2008/40/EC 2009/51/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2- ilkarbamoilsulfamoil)-N,Ndimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2- piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • potencijalno izlaganje vodene sredine metabolitu DUDN kada se nikosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem,
  • zaštitu vodenih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu površinskih i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.