Nikosulfuron

Sulfonilureja je efikasna u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i pojedinih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vreme tretiranja treba da ima 2-6 listova. Do setve sledeće kulture - ozimih žitarica treba da prođe najmanje 4 meseca, 8 meseci do setve jarih žitarica, 10 meseci do sejanja soje i pasulja, a 12 meseci do setve lucerke i drugih useva. Najčešće se koristi u kombinaciji sa: bentazonom, dikambom, bromoksinilom, atrazinom, 2,4-D i drugim aktivnim materijama. LD50 6000. S.O. = III. Upotrebu treba izbegavati ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organofosforni insekticidi. Karenca; 63 dana za merkantilni, a 35 za silažni kukuruz.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Motivell SC Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Samson Extra 6 OD OD Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Kelvin 40 SC SC Nikosulfuron Du Pont /
BASF
Talisman Ekstra OD Sulkotrion + Nikosulfuron Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Nicon 4 SC SC Nikosulfuron Jiangsu Agrochem Laboratory /
Agrolink Srbija
Collage OD Tifensulfuron-metil + Nikosulfuron Du Pont /
Agromarket
Victus Duo WG Nikosulfuron + Rimsulfuron Du Pont /
Agromarket
Rinico WG Nikosulfuron + Rimsulfuron Sinochem /
Agromarket
Cordus 75 WG WG Nikosulfuron + Rimsulfuron Du Pont /
Agromarket
Supermaize 75 WG WG Nikosulfuron Luxembourg Israel /
Luxembourg Srbija
Siran 75 WG WG Nikosulfuron Sinochem /
Agromarket
Primero WG Nikosulfuron Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Protivel 75 WG WG Nikosulfuron Agro Care /
Agrointer Delta Agrar
Innovate/Milagro SC Nikosulfuron Cheminova A/S /
Fitonova Srbija
Motivell Extra 6 OD OD Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vins 2000 Agromarket Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Victus OD OD Nikosulfuron Du Pont /
Agromarket
Torpedo SC Nikosulfuron Kingtai /
Smaragd oil, Novi Sad
Talisman OD Nikosulfuron Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Siran 40 SC SC Nikosulfuron Sinochem /
Agromarket
Samson SC Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vins 2000
Rincor SC Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited /
Shardaserb, Beograd
Protivel 40 SC SC Nikosulfuron Agro Care /
Agrointer
Novotel SC Nikosulfuron CNCCJC Kina /
BV Komerc
Nikosav SC Nikosulfuron Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Nikomark SC Nikosulfuron Shanghai Mio /
Agromarket
Nikar SC Nikosulfuron Agrovojvodina mehanizacija doo /
Agrovojvodina
Nicogan SC Nikosulfuron Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Nicostock SC Nikosulfuron Stockton d.o.o. /
Stockton, Beograd
Nicon 4 OD OD Nikosulfuron Jiangsu Agrochem Laboratory /
Agrolink Srbija
Narval OD Nikosulfuron Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Kruz 40 SC SC Nikosulfuron Biesterfeld /
Delta Agrar
Ikanos 40 OD OD Nikosulfuron Nufarm /
Nuseed Srbija
Hemonik SC Nikosulfuron Agromarket /
Agromarket
Gat Motion 4 OD OD Nikosulfuron GAT /
GAT
Agronic SC Nikosulfuron Ningbo Synagrochem /
Agro Master Kragujevac
Arigo WG Mezotrion + Nikosulfuron + Rimsulfuron Du Pont /
Agromarket
Elumis 105 OD OD Mezotrion + Nikosulfuron Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Principal Plus WG Dikamba Na-so + Nikosulfuron + Rimsulfuron Du Pont /
Agromarket
Nikita WG Mezotrion + Nikosulfuron + Dikamba Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 111991-09-4 CIPAC br. 709 2008/40/EC 2009/51/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2- ilkarbamoilsulfamoil)-N,Ndimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2- piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • potencijalno izlaganje vodene sredine metabolitu DUDN kada se nikosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem,
  • zaštitu vodenih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu površinskih i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.