Pendimetalin

Dinitroanilini su herbicidi širokog spektra dejstva na jednogodišnje, dikotiledone korove. Upotrebljavaju se posle  setve, a pre nicanja gajene biljke. Sve aktivne materije iz ove grupe su sjajno žute boje zahvaljujući nitro (- NO2) grupama na fenilnom prstenu, pa ih zato često nazivaju i "žutim" spojevima. Cela grupa je otkrivena i razvijena zahvaljujući radu na razvoju sinteze boja. Lipofilni su i gotovo nerastvorljivi u vodi, pa predstavljaju neznatnu opasnost od zagađenja voda. Brzo se razgrađuju na suncu. Herbicidni učinak nastaje zbog njihovog vezivanja za tubulin. Ovim se zaustavlja proces polimerizacije i stvaranja mikrotubula vitalne strukture ćelije. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku od 90 dana. Aktivna materija zaustavlja deobu ćelija snažnim delovanjem mikrotubule, što na kraju izaziva zaustavljanje rasta korena širokolisnih ili čvorova busanja travnih korova. Pendimetalin je selektivni zemljišni preparat za suzbijanje manjeg broja jednogodišnjih, uskolisnih i širokolisnih korova u vreme njihovog nicanja ili ranog posta. Ne treba ga primenjivati na zemljištima s manje od 1,5% humusa. Zbog uskog spektra u kombinacijama s drugim aktivnim materijama selektivan je u velikom broju kultura. U proizvodnim programima u zaštiti: graška, pasulja i pasulja mahunara, kupusnjača iz rasada i šargarepe i peršuna. Nakon primene u krompiru i povrću 12 meseci ne smeju da se seju: repa, cvekla, spanać, stočna repa a dozvoljena je setva: kupusa, luka, salate, paradajza, šargarepe, soje i kukuruza. Grašak, pasuljica i ječam smeju da se poseju na istoj površini 3 meseca od primene pendimetalina. LD50 3189. S.O. = III. Karenca: 42 dana paradajz; 63 dana kukuruz za silažu, luk, krompir, paprika i kupus; OVP ostalo.

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • potencijalno prenošenje na kratka rastojanja  putem vazduha.