Pikoksistrobin

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Acanto Plus SC Pikoksistrobin + Ciprokonazol Du Pont /
AgroChem Maks

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 628 CAS broj: 117428-22-5

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda ako se pikoksistrobin primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu organizama u zemljištu,
  • zaštitu vodenih ekosistema.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.