Pimetrozin

Pimetrozin je sistemični insekticid, izuzetno selektivan za ostalu korisnu faunu. Insekticid s izraženim antifiding učinkom. Letalni učinak je rezultat prestanka uzimanja hrane, a ne aktivne materije. Nakon prskanja kiša ne sme da padne barem 2 sata. Do uginuća štetočina dolazi već 2-4 sata nakon tretiranja. Karenca: 3 dana krastavci; 7 dana krompir, glavičasta salata, crveni kupus, beli kupus, kelj; 21 dan hmelj.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Chess 50 WG WG Pimetrozin Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji,, u skladu sa jedinstvenim načelima, posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.