Pinoksaden

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnih u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. Po svojoj strukturi nije sličan postojećim "fop" ili "dim" herbicidima za suzbijanje travnih korova. Predstavlja najnovije iz programa Syngente. Kao seifner služi klokvintocet-meksil. Iz hemijski potpuno nove grupe herbicida poznatih po imenu: fenilpirazoli. U preparat ugrađen okvašivač. LD50 >5000.S.O.= III. Suzbija jednogodišnje trave u ozimoj pšenici i ječmu nakon nicanja useva i korova. Kompatibilan i ima široke mogućnosti u pogledu izbora vremena primene. U zemljištu ostaje 12 sati. Nema ograničenja u plodosmeni tek 3 meseca nakon prskanja. U biljci je za 30 minuta. Može da se meša sa drugim preparatima za zaštitu pšenice.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 243973-20-8 CIPAC br.: 776

Hemijski naziv prema IUPAC-u 8-(2,6-dietil-p-tolil)-1,2,4,5-tetrahidro-7-okso-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropionat