Piraflufen-etil

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Kabuki 2.5 EC EC 2,65%
(Piraflufen-etil)
Nihon /
Vins 2000

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 129630-19-9 CIPAC broj: 605

Čistoća 956 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji, u skladu sa jedinstvenim načelima, posebna pažnja se obraća na zaštitu algi i vodenih biljaka, a kada je to odgovarajuće primenjuju se mere za smanjenje rizika.