Piretrin

Ima visoku početnu toksičnost, ali kratko delovanje. Najviše se koristi u komunalnoj higijeni i sredstvima opšte namene. Uništava štitastog moljca, tripse i neke druge štetočine na ukrasnom bilju. Suzbija insekte u skladištima. LD50 1036. S.O. = III (iznad 3%).

PBO = piperonil butoksid

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Kofumin 77 UL ULV Cipermetrin + Piretrin Agriphar /

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: (A) i (B): Piretrini: 8003-34-7 Ekstrakt A: ekstrakti buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7) piretrin 1: CAS 121-21-1 piretrin 2: CAS 121-29-9 cinerin 1: CAS 25402-06-6 cinerin 2: CAS 121-20-0 žasmolin 1: CAS 4466-14-2 žasmol

Hemijski naziv prema IUPAC-u Piretrini su složena smjesa kemijskih tvari.

Čistoća Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg piretrina Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg piretrina

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.