Pirimetanil

Ova aktivna materija sprečava izlučivanje enzima patogenih gljivica neophodnih za proces infekcije i prodiranje cevi klica u ćelije domaćina. Deluje kontaktno i translaminearno. Primenjuje se preventivno i kurativno za suzbijanje sive plesni u velikom broju kultura. Jedan sat nakon prskanja sav je u biljci, pa nema opasnosti od ispiranja zbog kiše. LD50 4150. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza, (uz najviše dva tretiranja u vegetaciji).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 53112-28-0 CIPAC br. nije dodjeljen 2006/74/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

Čistoća ≥ 975 g/kg proizvodna nečistoća cijanamida je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.5 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu.