Pirimikarb

Sistemični selektivni aficid za suzbijanje i najotpornijih lisnih vaši. Slabo toksičan za pčele i korisne insekte. LD50 147. S.O. = II, odnosno III (do 50 % aktivne materije). Pirimor 50 WG - tokom vegetacije, na istoj površini ili zasadu, sme se primenjivati najviše jednom godišnje na: kajsiji, malini, kupini, borovnici, kineskom kupusu; 2 puta godišnje na koštičavom voću, salati, grašku, paprici, korenastom povrću, radiču, pšenici, lucerki, duvanu i ratarskim usevima koji nisu posebno navedeni; 3 puta godišnje primenjuje se na jezgričavom voću, kupusnjačama, paradajzu i pasulju; 4 puta na jagodama, krastavcima, krompiru, šećernoj repi, duvanu i ratarskim usevima. Karenca: 3 dana radič, kineski kupus; 4 dana za krastavac (u polju i zaštićenom prostoru) i koren šećerne repe; 7 dana za paradajz (u polju i zaštićenom prostoru), kelerabu bez lišća i krompir; 14 dana za jabuku, krušku, agrume, višnju, jagodu, grašak, pasulj, bob, praziluk, korenasto povrće u polju, salatu u polju, spanać, blitvu, kupusnjače, papriku (u polju i zaštićenom prostoru), lišće kelerabe i lišće šećerne repe; 21 dan za maline, kupine, borovnice, žitarice, lucerku i duvan; 28 dana za kajsiju, breskvu, šljivu, soju i ostale ratarske useve; 35 dana za vinovu lozu.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Pirimor 50 WG WG Pirimikarb Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 23103-98-2 CIPAC br. 231 2006/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin- 4-il dimetilkarbamat

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B    
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Posebna pažnja se obraća na.

  • bezbednost operaterai osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.