Piriofenon

Popis ostalih sredstava za zaštitu bilja.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Kusabi SC 30,00%
(Piriofenon)
ISK Biosciences /
Orchem d.o.o. Vita Market

Identifikacione oznake (brojevi) 688046-61-9

Hemijski naziv prema IUPAC-u 827

Datum registracije 14.02.2019

Datum isteka 14.02.2019