Polioksietilen-alkilamin

Polioksietilen-alkilamini pripadaju skupini surfakanata – sredstava za poboljšanje djelovanja glifosata