Preparati na bazi sumpora (S)

Upotrebljavaju se za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima itd. Deluju i na neke druge bolesti, kao što je fuzikladijum jabuke, a suzbija i grinje. Kod viših temperatura mogu da prouzrokuju plamenjaču biljaka. LD50 iznad 5000. S. O. = izvan grupe otrova. Karenca: 7 dana krastavci (u polju i u zaštićenom prostoru), grašak, pasulj, hmelj; 14 dana ostalo povrće i voće; 35 dana vinova loza; 42 dana ratarske kulture; 21 dan jagoda, ogrozd i ribizla; 56 dana za vinovu lozu u kombinaciji s ditiokarbamatnim fungicidima. Ne koristiti za poslednje tretiranje u kombinaciji s ditiokarbamatima radi produženja perzistentnosti. Na jagodičastom voću, namenjenom za industrijsku preradu, ne treba ga koristiti u periodu od cvetanja do berbe. Radna karenca: 1 dan.