Propakvizafop

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje trave u: šećernoj repi, suncokretu, soji, pasulju, grašku, heljdi, detelini, paradajzu, uljanoj repici, duvanu, te u nekim vrstama luka i paprike. U svetu se koristi i u: lucerki, pamuku, lanu, sočivu, lupini, gorušici, krompiru, šargarepi, celeru, spanaću, salati, kupusu, dinjama, lubenicama i višegodišnjim zasadima. Biljka ga apsorbuje preko lista. Brzo se translocira u sve delove biljke. Razmak između preparata za suzbijanje širokolisnih korova i primene propakvizafopa treba da bude najmanje 3 dana. U uljaricama se upotrebljava samo pre cvetanja. Jednogodišnje trave treba da budu u fazi od 3 lista do vlatanja, a višegodišnje: divlji sirak 30-40 cm visine; pirika 15-20 cm, i troskot 5-10 cm. Poa annua se suzbija u fazi 1-3 lista u dozi 1,0-2,0 l/ha preparata. Za manje od 1 sata biljka ga usvaja u celosti pa nema mogućnosti ispiranja padavinama i smanjenja herbicidne efikasnosti. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 28 dana luk (ne primenjivati u mladom luku za salatu) krompir i paradajz; 42 dana grašak, koren repe, paprika; 77 dana lišće šećerne repe za silažu. OVP u uljaricama.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Agil 100 EC EC Propakvizafop Agan /
Danon d.o.o.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera i drugih radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključe mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.