Propargit

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Omite 570 EW EW 5,70%
(Propargit)
Chemtura Europe d.o.o. /
Mantis, Novi Sad