Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria, Septoria, Puccinia, Rhynchosporiu) te pepelnice loze. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. LD50 1517. S.O. = III. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu, 28 dana za šumske plodove.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Tilt 250 EC EC Propikonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Artea Plus EC Ciprokonazol + Propikonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Artea 330 EC EC Ciprokonazol + Propikonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Rias 300 EC EC Propikonazol + Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Archer Max EC Propikonazol + Fenpropidin Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Cherokee FS Propikonazol + Ciprokonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nomad Mec MEC Propikonazol + Tebukonazol August Rusija /
Avgust SRB, Beograd
Proceed EC Propikonazol + Ciprokonazol Sharda, India /
Shardaserb, Beograd Euroazijski pesticidi d.o.o.
Taurus EC Propikonazol Shanghai Mio /
Agromarket
Presing EC Propikonazol Župa Kruševac /
Bumper EC Propikonazol Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd
Bumper P P Propikonazol + Prohloraz Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd
Cherokee 487.5 SE SE Propikonazol + Hlorotalonil Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Syngenta Agro d.o.o.
Karika SC Propikonazol + Hlorotalonil Galenika Fitofarmacija /
Brisk EC Difenokonazol + Propikonazol Adama Irvita N.V. /
Adama Beograd
Imperijal EC Difenokonazol + Propikonazol Jugo Hem /
Cercohem EC Difenokonazol + Propikonazol Agromarket /
Cebit 300 EC EC Difenokonazol + Propikonazol Agrovojvodina mehanizacija doo /
Quilt Xcel 263 SE SE Azoksistrobin + Propikonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Syngenta Agro d.o.o.
Quilt Xcel SE Azoksistrobin + Propikonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Difure Pro EC Propikonazol + Globalchem /
Orchem d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.:60207-90-1 CIPAC br. 408 2003/70/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-1-[2-(2,4-diklorfenil)-4-propil1,3dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

Čistoća 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu neciljanih zglavkara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu organizama u zemljištu, ako se propikonazol primenjuje u količinama većim od 625 g aktivne materije po ha (npr. primena na tresetnim zemljištima). Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika (npr. primena samo u određenim tačkama - „spot“ primena).