Propineb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krompira, paradajza i duvana, fitoftore, fuzikladijuma i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. Karenca: 14 dana paradajz u polju i zaštićenom prostoru, luk, krompir, lubenice, dinje, krastavci, pasulj, grašak, kupusnjače; 21 dan jabučaste i koštičave voćke, stone sorte loze, leska, duvan; 28 dana bobičaste voćke, celer i ostalo povrće; 42 dana vinske sorte loze.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolimer) CIPAC br. 177 2003/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Polimerni cink 1,2-propilenbis ditiokarbamat

Čistoća Tehnička aktivna tvar mora biti u skladu s FAO specifikacijama

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

U ukupnoj proceni rizika:

  • posebna pažnja se obraća na mogućnost kontaminacije podzemnih voda ako se propineb primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • posebna pažnja se obraća na zaštitu malih sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkari. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • saopštava se akutna izloženost potrošača putem hrane.