Propizamid

Ova aktivna materija zaustavlja rast korena širokolisnih ili čvorova busanja travnih korova. Efikasan je u suzbijanju viline kose - Cuscuta spp. Zemljišni herbicid za čiju su delotvornost neophodni veći sadržaj vlage u zemljištu i niže temperature. Visoko selektivan za lucerku, nezavisno od njene starosti i tipa zemljišta. Nije delotvoran za korove iz porodice: Compositae, Cruciferae, Leguminosae i Liliacea. Biljka ga usvaja uglavnom preko korena. Usporava deobu ćelija. LD50 8300. S.O. = III. U slučaju propadanja useva odmah može se poseje soja ili suncokret; nakon 2 meseca mogu da se seju: jagode, kukuruz, sirak, kupusnjače; nakon 4 meseca: luk, krompir, lan, patlidžan, paprika, spanać, cvekla, paradajz i šećerna repa; nakon 6 meseci mogu da se poseju: žitarice i krmne trave. Karenca: 30 dana zelena salata, radič i endivija. OVP – ozima uljana repica, šećerna repa, keleraba, cikorija, ogrozd, ribizla, jagoda, šljiva, višnja, trešnja i vinova loza (stone i vinske sorte).

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Kerb 50 WP WP 50,00%
(Propizamid)
Dow AgroSciences /
Dow AgroSciences, Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 23950-58-5 CIPAC br. 315 2003/39/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,5-diklor-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamid

Čistoća 920 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid.