Prosulfuron

Kukuruz u vreme prskanja ne sme da ima više od 5 listova, a korovi ne više od 4. Namenjen je za suzbijanje najvažnijih jednogodišnjih širokolisnih korova. Izbegavati upotrebu ukoliko su korišćeni zemljišni organofosforni insekticidi. Izvan grupe otrova. Karenca: 21 dan za silažni kukuruz, 56 dana za kukuruz u zrnu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 94125-34-5 CIPAC br. 579 2002/48/EC 2009/685/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u l-(4-metoksi-6-metil-l,3,5- triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)-fenilsulfonil]-urea

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid.