Spirodiklofen

Sistemični aficid. Ima dozvolu za suzbijanje crvenog voćnog pauka u voćnjacima i vinogradima. Naročito se preporučuje u slučaju pojave rezistentnosti. Prikladan u integrisanoj zaštiti bilja. S.O = III. LD50 5820. Karenca: 42 dana jabuke, kruške i agrumi; 49 dana vinova loza.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Envidor 240 SC SC Spirodiklofen Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija Delta Agrar

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 148477-71-8 CIPAC br.: 737

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-(2,4-diklorfenil)-2-okso-1oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirat

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid ili insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

U ukupnoj proceni rizika,  posebna pažnja se obraća na: 

  • dugotrajni rizik za vodene organizme,
  • bezbednost operatera,
  • rizik za pčelinja društva.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.