Tebufenpirad

Akaricid namenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci i ukrasnom bilju.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Masai WP 20,00%
(Tebufenpirad)
BASF /
BASF

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 725 CAS broj: 119168-77-3

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid. 

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju u obliku drugih formulacija, osim onih koje su upakovane u vodorastvorljive vrećice, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da su u uslovima za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključene mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu insektivornih ptica i sisara i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.