Tebukonazol

Sistemik širokog spektra. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu. Dozvoljena su dva tretiranja. Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke, odnosno palež cveta koštunjavog voća. Na uljanoj repici i suncokretu suzbija: Alternaria spp, Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum. U kombinaciji s diklofluanidom suzbija: Botrytis cinerea, Plasmopara viticola i Uncinela necator. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: 7 dana višnja, trešnja; 14 dana breskve, nektarine; 15 dana šljiva; 21 dan lubenica, dinja, krastavac, paprika, paradajz; 28 dana jabuka; 42 dana žitarice i vinova loza; 56 dana uljana repica i suncokret. (Šljivu i trešnju treba tretirati samo tokom cvetanja. Na vinovoj lozi treba obaviti do 3 tretiranja). Tretiranje semena: Triazolni sistemik. Spektar suzbijanja bolesti analogan triadimenolu, ali je aktivniji. LD50 335. S.O. = III. Karenca: OVNP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Falcon EC 460 EC Tebukonazol + Triadimenol + Spiroksamin Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Prosaro 250 EC EC Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Zamir EC Tebukonazol + Prohloraz Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Orius 6 FS KSj Tebukonazol Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Tycoon KSj Tebukonazol Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o.
Lamardor 400 FS EC Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Luna Experience SC Tebukonazol + Fluopiram Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Tebusha 25% EW EW Tebukonazol Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Stockton d.o.o.
Magnello EC Tebukonazol Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Yunta quattro FS Klotianidin + Imidakloprid + Tebukonazol + Protiokonazol Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Nuprid max FS Imidakloprid + Tebukonazol Nufarm /
Nuseed Srbija
Lamardor FS 400 FS Tebukonazol + Protiokonazol Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Tebusha 6% FS FS Tebukonazol Sharda, India /
Shardaserb, Beograd
Tebukon 60 FS FS Tebukonazol Sinochem /
Agromarket
Raxil 060 FS FS Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Gizmo 60 FS FS Tebukonazol Nufarm /
Delta Agrar
Defender FS Tebukonazol Agromarket /
Akord 060 OD OD Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Akord 060 FS FS Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Akord 025 FS FS Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Orius 2 WS WS Tebukonazol Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Raxil star FS Tebukonazol + Fluopiram Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Antre plus SC Tebukonazol + Tiofanat-metil Galenika Fitofarmacija /
Antre EC Tebukonazol + Karbendazim Galenika Fitofarmacija /
Mirador forte EC Tebukonazol + Azoksistrobin Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Buzz ultra DF DF Tebukonazol Sulphur Mills /
Agrolink Srbija
Bounty SC Tebukonazol Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Orius 25 EW EW Tebukonazol Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Mystik 250 EC EC Tebukonazol Nufarm /
Delta Agrar
Folicur 250 EW EW Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Akord WG WG Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Akord EC Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Semesan ekstra DS Tebukonazol Zaštita bilja, Niš /
Cello EC Spiroksamin + Protiokonazol + Tebukonazol Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Nomad Mec MEC Propikonazol + Tebukonazol August Rusija /
Avgust SRB, Beograd
Mystic pro 500 EC EC Tebukonazol + Prohloraz Nufarm /
Delta Agrar
Akord plus WG Mankozeb + Tebukonazol Galenika Fitofarmacija /
Timpani SC Tebukonazol + Hlorotalonil Nufarm /
Nuseed Srbija
Linus EC Ciprodinil + Tebukonazol Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd Delta Agrar

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 107534-96-3 CIPAC br. 494 2008/125/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol

Čistoća ≥ 905 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije..
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i drugih radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača metabolitima tebukonazola (triazola) putem hrane,
  • zaštitu ptica i sisara koje se pretežno hrane semenom i sisara biljojeda i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.