Tebukonazol

Sistemik širokog spektra. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu. Dozvoljena su dva tretiranja. Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke, odnosno palež cveta koštunjavog voća. Na uljanoj repici i suncokretu suzbija: Alternaria spp, Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum. U kombinaciji s diklofluanidom suzbija: Botrytis cinerea, Plasmopara viticola i Uncinela necator. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: 7 dana višnja, trešnja; 14 dana breskve, nektarine; 15 dana šljiva; 21 dan lubenica, dinja, krastavac, paprika, paradajz; 28 dana jabuka; 42 dana žitarice i vinova loza; 56 dana uljana repica i suncokret. (Šljivu i trešnju treba tretirati samo tokom cvetanja. Na vinovoj lozi treba obaviti do 3 tretiranja). Tretiranje semena: Triazolni sistemik. Spektar suzbijanja bolesti analogan triadimenolu, ali je aktivniji. LD50 335. S.O. = III. Karenca: OVNP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Falcon EC 460 EC 16,70%
(Tebukonazol) 4,30%
(Triadimenol) 25,00%
(Spiroksamin)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Prosaro 250 EC EC 12,50%
(Protiokonazol) 12,50%
(Tebukonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Zamir EC 13,30%
(Tebukonazol) 2,67%
(Prohloraz)
Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Orius 6 FS KSj 6,00%
(Tebukonazol)
Adama Irvita N.V. /
Danon d.o.o.
Tycoon KSj 6,00%
(Tebukonazol)
Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o.
Lamardor 400 FS EC 25,00%
(Protiokonazol) 15,00%
(Tebukonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Luna Experience SC 20,00%
(Tebukonazol) 20,00%
(Fluopiram)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Tebusha 25% EW EW 25,00%
(Tebukonazol)
Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Stockton d.o.o.
Yunta quattro FS 1,67%
(Klotianidin) 1,67%
(Imidakloprid) 0,07%
(Tebukonazol) 0,33%
(Protiokonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Nuprid max FS 2,10%
(Imidakloprid) 0,12%
(Tebukonazol)
Nufarm /
Nuseed Srbija
Lamardor FS 400 FS 1,50%
(Tebukonazol) 2,50%
(Protiokonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Tebusha 6% FS FS 0,60%
(Tebukonazol)
Sharda, India /
Shardaserb, Beograd
Tebukon 60 FS FS 0,60%
(Tebukonazol)
Sinochem /
Agromarket
Raxil 060 FS FS 0,60%
(Tebukonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Gizmo 60 FS FS 0,60%
(Tebukonazol)
Nufarm /
Delta Agrar
Defender FS 0,60%
(Tebukonazol)
Agromarket /
Akord 060 OD OD 0,60%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Akord 060 FS FS 0,60%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Akord 025 FS FS 0,25%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Orius 2 WS WS 0,20%
(Tebukonazol)
Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Raxil star FS 0,60%
(Tebukonazol) 0,20%
(Fluopiram)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Antre plus SC 1,67%
(Tebukonazol) 1,33%
(Tiofanat-metil)
Galenika Fitofarmacija /
Antre EC 1,67%
(Tebukonazol) 1,33%
(Karbendazim)
Galenika Fitofarmacija /
Mirador forte EC 1,00%
(Tebukonazol) 0,60%
(Azoksistrobin)
Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Buzz ultra DF DF 7,50%
(Tebukonazol)
Sulphur Mills /
Agrolink Srbija
Bounty SC 4,30%
(Tebukonazol)
Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Orius 25 EW EW 2,50%
(Tebukonazol)
Adama Celsius B.V. /
Adama Beograd
Mystik 250 EC EC 2,50%
(Tebukonazol)
Nufarm /
Delta Agrar
Folicur 250 EW EW 2,50%
(Tebukonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Akord WG WG 2,50%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Akord EC 2,50%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Semesan ekstra DS 0,15%
(Tebukonazol)
Zaštita bilja, Niš /
Cello EC 2,50%
(Spiroksamin) 1,00%
(Protiokonazol) 1,00%
(Tebukonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija
Nomad Mec MEC 3,00%
(Propikonazol) 2,00%
(Tebukonazol)
August Rusija /
Avgust SRB, Beograd
Mystic pro 500 EC EC 2,00%
(Tebukonazol) 3,00%
(Prohloraz)
Nufarm /
Delta Agrar
Akord plus WG 6,40%
(Mankozeb) 0,38%
(Tebukonazol)
Galenika Fitofarmacija /
Timpani SC 0,90%
(Tebukonazol) 2,50%
(Hlorotalonil)
Nufarm /
Nuseed Srbija
Linus EC 1,87%
(Ciprodinil) 1,25%
(Tebukonazol)
Adama Makhteshim Ltd. /
Adama Beograd Delta Agrar

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 107534-96-3 CIPAC br. 494 2008/125/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol

Čistoća ≥ 905 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije..
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i drugih radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača metabolitima tebukonazola (triazola) putem hrane,
  • zaštitu ptica i sisara koje se pretežno hrane semenom i sisara biljojeda i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.