Teflutrin

Najrastvorljiviji i najisparljiviji piretroid III generacije, prikladan za suzbijanje štetočina u zemljištu na pšenici, šećernoj repi, kukuruzu i suncokretu. Ne koristiti ga u soji i povrću. Ne tretirati seme sa više od 16% vlage. LD50 25. S.O. = II, do 20% = III. Karenca: OVP kukuruz, silažni kukuruz sme da se žanje najranije u stadijumu mlečnog zrenja. Karenca: 91 dan krompir, OVP u šećernoj repi, suncokretu, paprici, paradajzu, brokoliju, kelju pupčaru, kupusu, kelju, karfiolu, kineskom kupusu, kelerabi, šargarepi, peršunu, paštrnaku, cvekli, spanaću, jestivoj lobodi, salati, pasulju, grašku, lubenici, dinji, krastavcu, tikvicama, crvenom i belom luku.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid. 
Tretiranje semena se može vršiti jedino u profesionalnim doradnim centrima. Doradni centri moraju primenjivati najbolju dostupnu tehniku kako bi se osiguralo da otprašivanje u toku tretiranja, skladištenja i transporta semena bude svedeno na najmanju moguću meru.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i radnike i osiguranje da je u uslovima registracije, između ostalog,  uključeno  nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, kao što je oprema za zaštitu organa za disanje,
  • rizik za ptice i sisare. Moraju se primeniti mere za smanjenje rizika kako bi se osigurao visok nivo inkorporacije semena u zemljište i otprašivanje svedeno na najmanju moguću meru,
  • osiguranje da etiketa tretiranog semena sadrži da je seme tretirano i da su mere za smanjenje rizika utvrđene u registraciji.