Tembotrion

Ova aktivna materija nastala je u laboratorijama zaslugom stručnjaka iz Bayer CropSci, 2007. godine. Ispira se u vodi. LD50 > 2500. Slabo postojan u zemljištu. U biljci pokretan. U spektru osetljivih korova veliki broj jednogodišnjih širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. Slabo toksičan za čoveka i životnu sredinu. U slučaju propadanja useva odmah mogu da se poseju: kukuruz i sirak. Nakon 4 meseca od primene mogu da se seju: ozimi ječam, ozima uljanja repica, salata i šargarepa. Nakon 5 meseci: lucerka, ozima pšenica, luk, radič. Nakon 6 meseci: suncokret i paradajz. Nakon 9 meseci: šećerna repa i grašak. Karenca: 84 dana za zrno kukuruza, silažni kukuruz ne sme da se žanje pre faze mlečnog zrenja; 63 dana za kukuruz šećerac.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Laudis OD Tembotrion + Izoksadifen-etil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 335104-84-2 CIPAC br.: 790