Terbutilazin

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu, bez poduseva, posle setve, a pre nicanja, ranom postu i u zasadima voćaka i vinove loze, starijim od 2 godine, u proleće za suzbijanje semenskih korova. Iz zemljišta se manje ispira od atrazina pa služi kao alternativa u izboru zemljišnih preparata u kukuruzu. Mehanizam i ciljana mesta delovanja su ista kao i kod atrazina. U ranom postu (2-3 lista kukuruza) delotvornost poboljšava dodatak 1-2 litra/ha belog ulja. Nakon berbe kukuruza ne smeju da se seju uljana repica, lucerka i detelina. LD50 2100. S.O. = III. Karenca: OVP za kukuruz za zrno i suncokret. Silažni kukuruz sme da se žanje najranije u fazi mlečnog zrenja (63 dana).

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Akris EC 25,00%
(Terbutilazin)
BASF /
BASF
Koban T EC 30,00%
(Petoksamid) 25,00%
(Terbutilazin)
Cheminova A/S /
AgroChem Maks Davor Batas
Lumax EC 3,75%
(Mezotrion) 12,50%
(Terbutilazin) 37,50%
(S-metolahlor)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Primextra TZ Gold 500 SC SC 18,75%
(Terbutilazin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Click 50 FL SC 50,00%
(Terbutilazin)
Oxon /
Chaser P SE 27,00%
(Terbutilazin) 6,40%
(Pendimetalin)
Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Calaris Pro SC 32,60%
(Terbutilazin) 5,00%
(Mezotrion)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Agromarket Syngenta Agro d.o.o.
Zeagran 340 SE SE 50,00%
(Terbutilazin) 9,00%
(Bromoksinil)
Nufarm /
Delta Agrar
Bromoterb 500 SC SC 30,00%
(Terbutilazin) 20,00%
(Bromoksinil)
Agan /
Magan Yu
Zeazin SC 50,00%
(Terbutilazin)
Chemicals-AgroSava /
Chemical Agrosava
Terbis SC 50,00%
(Terbutilazin)
Shanghai Mio /
Agromarket
Terazor 50 SC SC 50,00%
(Terbutilazin)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Agrovojvodina
Rezon SC 50,00%
(Terbutilazin)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Radazin TZ 50 SC 50,00%
(Terbutilazin)
Herbos d.d. /
Herbos Fitofarmacija doo
Lester SC 50,00%
(Terbutilazin)
Jugo Hem /
Jugo Hem
Hemazin SC 500 SC 50,00%
(Terbutilazin)
Agromarket /
Agromarket
Sulcotrek SC 17,30%
(Sulkotrion) 32,70%
(Terbutilazin)
Adama Agan Ltd. /
Adama Beograd
Teragold Plus SC 31,25%
(S-metolahlor) 18,75%
(Terbutilazin)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Agrovojvodina
Gardoprim plus gold 500 SC SC 31,25%
(S-metolahlor) 18,75%
(Terbutilazin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Lumax H 537.5 SE SE 3,75%
(Mezotrion) 18,75%
(Terbutilazin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 5915-41-3 CIPAC br.: 234

Hemijski naziv prema IUPAC-u N2-terc-butil-6-klor-N4-etil-1,3,5-triazin-2,4-diamin

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda ako se terbutilazin primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za sisare i kišne gliste.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao i monitoring program da bi se utvrdila kontaminacija podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.