Tifensulfuron

Preparat koji se koristi posle nicanja gajene biljke za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu 2-5 listova i soji od 1-3 troliske. Optimalno vreme za suzbijanje je kada su korovi u stadijumu 2-4 lista. Biljka ga vrlo brzo apsorbuje preko lista i korena. Zaustavlja rast biljke već nekoliko sati nakon primene. U soji ga koristite odvojeno, ne u kombinaciji sa herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova. Izbegavati upotrebu ukoliko su korišćeni zemljišni organofosforni insekticidi. Do konačnog odumiranja korova dolazi nakon četiri nedelje. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: OVP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Habit 75 WG WG 75,00%
(Tifensulfuron) 75,00%
(Tifensulfuron-metil)
GAT /
Stockton d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 79277-27-3 CIPAC br. 452 2001/99/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil 3-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) tiofen-2-karboksilat

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid.