Tralkoksidim

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 87820-88-0 CIPAC broj: 544

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, naročito od  metabolita  R173642, kada se tralkoksidim primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu sisara biljojeda.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.