Triflusulfuron metil

Herbicid koji se koristi posle nicanja gajene biljke, selektivan u šećernoj i stočnoj repi. Suzbija Abutilon i nekoliko drugih jednogodišnjih širokolisnih korova. Kratkog rezidualnog dejstva. Treba ga primeniti više puta tokom vegetacije u kombinaciji s mineralnim uljem. Zbog proširenja spektra koristi se sa preparatima na bazi: klopiralida, hloridazona, metamitrona, lenacila, etofumesata, fenmedifama i desmedifama. Dozu prilagoditi vrsti, broju i stadijumu razvoja korova. Već 3 sata nakon prskanja čitav preparat je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padavinama. U zemljištu se brzo razgrađuje, pa nema uticaja na setvu ozimih žitarica, niti bilo koje prolećne kulture. LD50 iznad 5000. S. O. = III. Karenca: OVP.